Sunday, 29 April 2012

konsep Al-Wala' Wal-Bara' Dalam Aqidah Islam

“Hai orang-orang yg beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimmpin sebahagian mereka adl pemimpin bagi sebahagiaa yg lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada oarng-orang yg zalim ”
Definisi Al-Wala’ Wal-Bara’ Kata al-wala’ menurut bahasa berarti; mencintai menolong mengikuti mendekat kepada sesuatu. Kata al-wala’ menurut terminologi syariat berarti; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yg disukai dan diridhoi Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan oarng. Wilayah al-wala’; apa yg dicintai Allah. Ciri utama wali Allah; mencintai apa yg dicintai Allah dan membenci apa yg dibenci Allah ia condong dan melakukan semua itu dgn penuh komitmen.
Kata al-bara’ menurut bahasa berarti; menjauhi membersihkan diri melepaskan diri memusuhi. Kata al-bara’ menurut terminologi syariat berarti; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yg dibenci dan dimurkai Allah dari perkataan perbuatan kepercayaan serta orang. Wilayah al-bara’; apa yg dibenci Allah. Ciri utama al-bara’; membenci apa yg dibenci Allah secara menerus dan penuh komitmen.
Aqidah Al-Wala’ Wal-Bara’ adl penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yg dicintai dan diridhoi Allah serta apa yg dibenci dan dimurkai Allah dalam perkataan perbuatan kepercayaan dan orang.
Kaitan-kaitan Al-Wala’ Wal-Bara dibagi menjadi 4
  Perkataan; zikir dicintai Allah mencela dan menuduh dibenci Allah.
  Perbuatan; dicintai Allah dibenci Allah.
  Kepercayaan; dicintai Allah dibenci Allah.
  Orang; orang beriman yg mengesakan Allah dicintai Allah orang kafir dan musrik dibenci Allah Kedudukan Aqidah Al-Wala’ Wal-Bara’ dalam Syariat Islam.
  Bagian penting dari makna syahadat
  Bgaian dari ikatan iman yg terkuat
  Sebab utama hati bisa rasakan manisnya iman
  Tali hubungan di atas mana masyarakat Islam dibangun
  Meraih pahala yg sangat besar
  Perintah syariat utk dahulukan hubungan ini daripada hubungan lain
  Jika konsep ini teraplikasi akan memperoleh walayatullah
  Tali penghubung yg kekal di antara manusia hingga hari kiamat
  Syarat sahnya ucapan syahadat
  Jika konsep ini tidak dijalankan menjadi kafir.
  Penyempurna keimanan Aqidah Al-Wala’ Wal-Bara’
  • Wajib; 9 24 2 165 3 128 3 141 5 51
   Salah satu konsekuensi dan syarat sahnya syahadat
 • Pembagian manusia berdasarkan Aqidah Al-Wala’ Wal-Bara’ ada 3 bagian
  Orang yg berhak mendapatkan wala’ mutlak Orang mukmin yg beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dgn ikhlas krn Allah.
  Orang yg berhak mendapat wala’ di satu sisi dan bara’ di sisi lain Muslim yg melakukan maksiat yg melalaikan sebagian kewajiban agama melakukan sebagian perbuatan yg diharamkan Allah namun tidak menyebabkan ia menjadi kufur dgn tingkatan kufur besar.
  Orang yg berhak mendapat bara’ mutlak Orang musyrik kafir Syarat mendapat ‘Kewalian’ dari Allah
  Berakal
  Baligh
  Kesesuaiannya dgn apa yg dicintai dan dibenci Allah
  Mengetahui dasar-dasar agama
  Mengetahui masalah-masalah furu’ dalam syariat Islam
  Mempunyai akhlak terpuji
  Takut kepada Allah Tingkat Wali-Wali Allah
  As-Sabiquun Fil Khairat
  Al-Muqtashid
  Az-Zhalimu Linafsihi Hak-Hak Al-Wala’
  Hijrah
  Membantu dan menolong kaum muslimin
  Terlibat dalam permasalahan kaum muslimin
  Mencintai kaum muslimin seperti mencintai diri sendiri
  Tidak mengejek melecehkan mencari aib dan berghibah serta menyebarkan namimah kepada kaum muslimin
  Mencintai dan selalu berusaha berkumpul bersama kaum muslimin
  Melakukan apa yg menjadi hak kaum muslimin
  Bersikap lembut mendoakan serta memohon ampun bagi kaum muslimin
  Amar ma’ruf nahi munkar serta menasehati kaum muslimin
  Tidak cari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin serta buka rahasia mereka kepada musuh Islam
  Memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin
  Tidak menyakiti kaum muslimin
  Bermusyawarah dgn kaum muslimin
  Ihsan dalam perkataan dan perbuatan
  Bergabung dalam jamaah kaum muslimin dan tidak berpisah dgn mereka
  Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bersambung
  Oleh Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia
  sumber file al_islam.chm

No comments:

Post a Comment